050-3093944
info@haptopsycho.nl
Gorechtkade 8, Groningen

Psychologiepraktijk in combinatie met Haptonomie

Kwaliteit

Ik ben aangesloten bij het NVPA, het RBCZ en S.C.A.G.

De leden van het NVPA en RBCZ zijn gebonden aan deskundigheidseisen en de beroepscode. Dit houdt in dat u deskundige hulp krijgt en zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan anderen verstrekt.

De leden van het S.C.A.G.staan ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).