Kosten

Het tarief per consult bedraagt €66.-. Duur van het consult is 60 minuten.
Ik ben aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA). En bij het Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG). Omdat ik ben aangesloten bij deze beroepsverenigingen vergoeden een groot aantal ziektenkostenverzekeringen en ziekenfondsen deze kosten.

Verhindering
Uit praktische overwegingen worden afspraken die u niet minimaal 24 uur van tevoren heeft afgezegd in rekening gebracht.
Een bericht van verhindering kunt u telefonisch doorgeven op telefoonnummer: 050-3093944.