Kwaliteit

Ik ben aangesloten bij het NVPA en bij het RBNG. De leden van het NVPA en RBNG zijn gebonden aan deskundigheidseisen en de beroepscode. Dit houdt in dat u deskundige hulp krijgt en zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan anderen verstrekt.